برنامه ها

rainbow

لطفا ایمیل که با آن ثبت نام نموده اید وارد نمایید. نام کاربری شما به صندوق پستیتان ارسال خواهد شد

ویژگی های مهدکودک نارنجی

 يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد، رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى  ماست .  اساسى ترين نياز هر کودک برقرارى ارتباط عاطفى و احساس امنيت مى باشد و ما بيش از هرگونه آموزش به برقرارى اين ارتباط مى پردازيم .  شاد بودن کودکان براى ما مهم است و به همين خاطر برنامه هاى شادى را براى آنها در نظر گرفته ايم .  آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن  دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند .