به وب سایت مهد کودک نارنجی خوش آمدید
ما کارمان را با هدف ارائه تازه ترين روشهاى آموزش قبل از دبستان به کودکان و تحت نظارت سازمان بهزيستى شروع کرديم چون بر اين اعتقاديم که 75 % از رشد کيفی مغز در هفت سال اول زندگی شکل مى گيرد و کودکانى که در دوران خردسالى از آموزشهاى مناسب بهره مند بوده اند به مراتب  کودکان باهوش تر و توانا ترى هستند اطلاعات بیشتر
 
 
 
 
 

کودک شما اولویت اول ماست

twittergallerycontact